Search This Blog

Sunday, November 23, 2008

Sa Handong

sa handong
ginpaduhong it sugba-sugba ra pakpak
ginpaeupad ro mga panamgo

***ni Marie Shimane
Gin-Inakeanon ni Melchor F, Cichon

in shadow
the moth stills its wings
leaving dreams to fly

***Marie Shimane

Handong It Willow

handong it willow
gintunton ku magueang nga manugbinalaybay
ra anang mga tue-an

***John Bird
Gin-Inakeanon ni Melchor F, Cichon


willow shade
the old poet lowers
his bones

***John Bird
Source:http://worldhaikureview.googlepages.com/editorschoice

Thursday, November 6, 2008

Magnolia

mga magnolia
anang ginapilo ag ginabungkag
ro panyo
***ni Fay Aoyagi
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon

magnolias—
he folds and unfolds
a handkerchief
Source: Chrysanthemum Love by Fay Aoyagi
http://www.modernhaiku.org/bookreviews/Aoyagi2004.html