Search This Blog

Thursday, November 4, 2010

Basag Nga Kupa

gakilo-kilo nga kahayag
ro magueang nga eaki ag
ra anang basag nga kupa

ni Aurora Antonovic
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Nov. 5, 2010
Source: http://tobaccoroadpoet.blogspot.com/2008/03/aurora-antonovic-three-questions.html
Retrieved: Nov. 5, 2010