Search This Blog

Monday, December 27, 2010

Unang Maeamig Nga Gabii

unang maeamig nga gabii--
ro eagtik king domino
samtang gahampang kita sa euyo't dap-ong


first cold night--
the click of your domino
as we play by the fire

Ni Michael Dylan Welch
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Dec. 28, 2010
Source: http://tinywords.com/haiku/2007/11/09

Thursday, November 4, 2010

Basag Nga Kupa

gakilo-kilo nga kahayag
ro magueang nga eaki ag
ra anang basag nga kupa

ni Aurora Antonovic
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Nov. 5, 2010
Source: http://tobaccoroadpoet.blogspot.com/2008/03/aurora-antonovic-three-questions.html
Retrieved: Nov. 5, 2010

Monday, October 25, 2010

Ligaw It Kamatis

ligaw it kamatis--
ginpakita kakon kang unga nga baye
ro anang kusog

ni Susan Andolin
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Source:Http://artichokeseason.wordpress.com
retrieved: Oct. 25, 2010

Wednesday, October 20, 2010

Kasiga't Buean

kasiga't buean
owa't bino, gabasa
kay li po

ni Chen-ou Liu
Gin-Inakeanon
ni Melchor F. Cichon
Source:http://simplyhaiku.webs.com/featuredhaikupoet.htm
Retrieved: Oct. 21, 2010

Tuesday, October 19, 2010

Ro Init it Mayo

ro init it Mayo--
ro nabdos nga baye
naghiyum-hiyum sa anang eawas

ni Adelaide Shaw
gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
October 19, 2010
Source:http://simplyhaiku.com/SHv6n3/reviews/Shaw.html
date retrieved: Oct. 19, 2010

Tuesday, July 13, 2010

Saot, Asawa Ko

saot, asawa ko—
tan-awon ko ikaw
nga sangka dumueu-ong

—by Andrei Schlyakhov; St. Petersburg, Russia
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Source: http://simplyhaiku.com/SHv3n2/showcase/russianHai_Wasserstrom.html
Retrieved: July 13, 2010

Friday, June 25, 2010

Asul Nga Eangit

asul nga eangit-
isaeahanon nga
nagapaletrato ro kaeaslon nga nobya

ni Fred Masarani
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
June 26, 2010

Source: http://www.facebook.com/pages/Haiku-By-Fred-Masarani/316158872588
Retrieved: June 25, 2010

Saturday, June 19, 2010

Sa Eubnganan

sa eubnganan--
gatubod
rang mga suso

ni Nora Wood
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
June 19, 2010

Source:
http://www.theheronsnest.com/haiku/1201J1201/readers_choice_2009.html
Retrieved: June 19, 2010

Saturday, April 17, 2010

Nasyon It Mga Lawnmowers

Nasyon it mga lawnmowers
may ginbilin ka kakon
nga mga dahon?

ni Alexey Andreyev
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
April 17, 2010
Source: http://haiku.ru/frog/yama-engl.htm#new
Retrieved: April 17, 2010

Monday, April 12, 2010

Tunog It Eawod

tunog it eawod
sa norte it pinsa...
gabii nga niyebe

ni Kobayashi Issa
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
April 13, 2010

Sunday, April 4, 2010

Sa Marka It Mga Tudlo

sa marka it mga tudlo
sa bintana-
asul nga kaeangitan
--ni Paul Mena

Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Source:http://www.toyomasu.com/haiku/#whatishaiku
Retrieved: April 4, 2010

Sunday, March 7, 2010

Eapoy Nga Pansies

eapoy nga mga pansies
linigpit sa album
tanan ratong mga uyahon

ni Beverly A. Tife
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Source:http://www.dailyhaiku.org/haiku/2008-april-20

Monday, February 15, 2010

Kabituonan

Kabituonan--
siguro maduktan ako
makaron nga gabii

ni Brenda J. Gannam
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Source:http://www.theheronsnest.com/haiku/1104N1128/thn_issue.c1.html
retrieved: February 16, 2010

Saturday, February 13, 2010

Tueo't Uean

tueo't uean
gustong maghaeugay sa ibang tueo
kon siin gamaea ro suba

-- Maurice Gilliams
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
Source: http://shamrockhaiku.webs.com/shamrockno11.htm
Retrieved: February 13, 2010

Baeanaw

gaoy sa pagtinueok it bituon,
nagdungok ako—
baeanaw puno’t bituon

ni Konstantin Kedrov
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
February 13, 2010
Source: Source: http://shamrockhaiku.webs.com/shamrockno1.htm
Retrieved: February 13, 2010

Ligum Dueom

ligum dueom nga gabii—
ginabasa’t oman ring sueat,
makaron sa tagipusuon

ni -- Valeria Simonova (Russia/Italy)
gin-Inakenon ni Melchor F. Cichon
Source: http://shamrockhaiku.webs.com/shamrockno1.htm
Retrieved: February 13, 2010

Tuesday, February 9, 2010

Bag-ong Dag-on

bag-ong dag-on
ro hugom it pickled nga tamban
sa ginhawa it kuring

ni Cindy Tebo
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon

Source: http://wwwcaribbeankigokukai.blogspot.com/
Retrieved: February 8, 2010

Sunday, January 24, 2010

Nakatueok Eon Sa Buean

nakatueok eon sa buean
mahalin ako sa kabuhi ngara
nga may bendisyon

ni Chiyo-in
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 24, 2010

Alibangbang

Alibangbang sa daean it daeaga
makaron sa atubang
makaron sa likod

Ni Chiyo-ni
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 24, 2010

Saturday, January 2, 2010

Handong It Aritos

manubo nga adlaw sa tag-init--
ro handong it aritos
sa imong uyahon

ni Michael D. Welch
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 3, 2010
Source:http://old.millikin.edu/haiku/writerprofiles/MichaelDylanWelch.html
Retrieved: January 3, 2010