Search This Blog

Monday, May 16, 2016

Hubeas nga Sanga


hubeas nga sanga
ro mundo nga persimmon
pugtak-pugtak nga yebe
  by Cynthia Rowe

Translated into Aklanon by
Melchor F. Cichon
May 16, 2016

    Grand Prize, 2015 World Haiku Competition
 Source:
http://lyricalpassionpoetry.yolasite.com/2015-world-haiku-competition-open.php. retrieved: May 16, 2016

Thursday, February 18, 2016

Sa Owa't Dahon nga Sanga


Sunday, January 31, 2016

Dagaya Rang Hakita

dagaya rang hakita
nga pwedeng mapangasawa
sa oras it pagtan-aw it mga bueak
by Ogawa Haritsu (1662-1747)
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
January 31, 2016