Search This Blog

Tuesday, July 4, 2017

Moving Day

        moving day
      we take apart the bed
       our parents dreamed on
          ***Gregory Longenecker
 
        pagpanaw
        ginpanghukas-hukas namon ro eueugban
        kon siin gapanamgo ro among mga magueang
        ***Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
             July 4, 2017
   Source: http://www.haikuhut.com/MurthaContestResults2017.pdf
    Retrieved: July 4, 2017
 
 
 
 
 
 

Tuesday, April 11, 2017

Summer Moonsummer moon--
this river beach crowd
gone tomorrow
by Kobayashi Issa

buean it tigsililak—
raya nga mga tawo sa baybay
owa eon hin-aga
***Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon

O Buean--Kon abi

O Buean--kon abi
butangan ka namon it bueuytan
ano kanami ka siguro nga kabkab!
***ni Yamazaki Sokan (1464-1552)
***Gin-Inakeanon ni Melcichon
April 11, 2014