Search This Blog

Monday, April 6, 2009

Pagtuo Kay Buddha

pagtuo kay Buddha, mayad ag maeain
nagapamaypay ako
sa nagataliwan nga dag-on

ni Issa
As translated into English by D. T. Suzuki
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon

No comments: