Search This Blog

Monday, December 14, 2009

Masilak nga Adlaw

masilak nga adlaw
ro kahining it mataas nga halimunon
kon mag-euko ra

ni Jim Kacian
gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 15, 2009

Another version

silak--
ro barlak sa mataas nga hilamon
kon magdungok
Ni Jim Kacia
Source: Simply Haiku, Winter 2009
Gin-Inakeanon ni Melcichon, June 9, 2015

No comments: