Search This Blog

Saturday, May 31, 2008

Hinaruan Nana

hinaruan nana
ro mga buean
sa anang mga mata
***Johnette Downing
Source:http://www.geocities.com/bottlerockets_99/highlights.html#issue9

he kisses
the moons
from her eyes

--Johnette Downing

No comments: