Search This Blog

Saturday, June 19, 2010

Sa Eubnganan

sa eubnganan--
gatubod
rang mga suso

ni Nora Wood
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
June 19, 2010

Source:
http://www.theheronsnest.com/haiku/1201J1201/readers_choice_2009.html
Retrieved: June 19, 2010

No comments: