Search This Blog

Saturday, April 17, 2010

Nasyon It Mga Lawnmowers

Nasyon it mga lawnmowers
may ginbilin ka kakon
nga mga dahon?

ni Alexey Andreyev
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
April 17, 2010
Source: http://haiku.ru/frog/yama-engl.htm#new
Retrieved: April 17, 2010

No comments: