Search This Blog

Saturday, April 12, 2008

Indi Ka Mahawag

indi ka mahawag, damang
kon amat man lang ako
galimpyo

***Issa

No comments: