Search This Blog

Saturday, April 12, 2008

Sa Sangang Patay

Sa sangang patay
nagahapon ro uwak
gabiing tag-eamig

***Basho

No comments: