Search This Blog

Monday, April 14, 2008

Magae-um Nga Adlaw

magae-om nga adlaw
aso sa galingan
galiku-liku sa ibabaw it suba

***an'ya

No comments: